Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Uiteraard bevat de verenigingsstructuur van OVAS, naast het bestuur, ook een Raad van Toezicht. Dit orgaan houdt toezicht en geeft advies aan het bestuur over het beleid en andere belangrijke vraagstukken, zoals een statutenwijziging.  


De raad bestaat sinds bestuursjaar 2022/2023 uit: 

Tess Walker

Mijn naam is Tess Walker. Momenteel volg ik de master Arbeidsrecht en de master Privaatrechtelijke Rechtspraktijk. Vorig jaar heb ik een bestuursjaar gedaan bij de Juridische Faculteit der Amsterdamsche Studenten. Hierin vervulde ik de rol van secretaris. Door mijn rol bij JFAS ben ik in aanraking gekomen met OVAS en ben ik deel uit gaan maken van de Raad van Toezicht. Ook dit jaar zal ik een deel zijn van de Raad van Toezicht en OVAS zo goed mogelijk proberen te begeleiden.

Foto_Tess_RvT_OVAS_website.jpeg
Tess Walker

Danique Pater

Mijn naam is Danique Pater. Ik ben al jaren actief JFAS lid en vervul dit jaar vol trots de functie van penningmeester binnen het 111e bestuur der Juridische Faculteit der Amsterdamsche Studenten. Daarnaast ben ik bezig met het afronden van mijn bachelor rechtsgeleerdheid. Toen de mogelijkheid zich presenteerde om aan de RvT van OVAS deel te nemen, was ik onmiddellijk enthousiast. Ik kijk ernaar uit om OVAS nog beter te leren kennen, het bestuur te ondersteunen en toezicht te houden op de gang van zaken. 

WhatsApp_Image_2021-11-27_at_17.41.04.jpeg
Danique Pater

Jordy Croon

Mijn naam is Jordy Croon. Ik ben arbeids- en ondernemingsrecht jurist in Amsterdam. In 2021 rondde ik de masters Arbeid&Onderneming en Arbeidsrecht af aan de UvA. Tijdens het collegejaar 2020/2021 vervulde ik de functie van Secretaris/Vicevoorzitter in het vierde bestuur van OVAS.

jordy-croon-uitgelicht.jpg
Jordy Croon

Ahmet Ergun

Mijn naam is Ahmet Ergun. Na het afronden van mijn bachelor rechtsgeleerdheid, waar ik ook de mogelijkheid heb gehad om vakken te volgen aan de University of Massachusetts Amherst, ben ik begonnen aan de master commerciële rechtspraktijk. Tijdens mijn master heb ik met genoegen de functie vicevoorzitter bij OVAS vervuld. Als lid van de raad van toezicht wil ik een bijdrage blijven leveren aan OVAS.

Ahmet_RvT_foto.jpeg
Ahmet Ergun